CJENIK USLUGA

USLUGA      Postupak uključuje                             CIJENA (Kn)
GINEKOLOGIJA    
Kompletan ginekološki pregled

Spec.gin. pregled

230,00

 

PAPA test+st.čistoće

170,00

  Ultrazvuk

300,00

    700,00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
adminCJENIK USLUGA